Gratis online wachtwoord maken

Veilige wachtwoorden zijn pas veilig als ze vooral lang zijn. Dan is het te lang om door iemand te raden of te lang om gehackt te worden door mensen of computers. Een nog veiligere wachtwoord is een passphrase, een lang wachtwoord dat uit meerdere woorden (zin) bestaat, een 'wachtzin' dus. Een zin is soms beter te onthouden dan alleen een woord. Een standaard wachtwoord is tussen de 4 tot 20 karakters groot, terwijl een passphrase soms wel 100 karakters groot kan zijn. Zo maakt een passphrase ook moeilijker om gehackt te worden dan een wachtwoord alleen. Een wachtwoord bestaande uit kleine letters en hoofdletters, maar ook cijfers en bepaalde leestekens, maakt een wachtwoord nog moeilijker te hacken is en dus ook veiliger.


Maak nu uw wachtwoord sterk beveiligd voor uw website, email account, database of andere applicaties met deze wachtwoord generator.

De wachtwoorden die door de generator gecreëerd worden zijn heel sterk en veilig als niet te kraken. Lees de punten die hieronder staan en beveilig uw gegevens zo op een veilige manier.

  • Kies uit hoeveel karakters het wachtwoord moet bestaan. Langere wachtwoorden zijn moeilijker te kraken.
  • Bepaal de mate van encryptie van het wachtwoord. Een sterk veilig wachtwoord moet minimaal 8 tekens bevatten met cijfers, kleineletters/hoofdletters en special karakters.
  • De gegenereerde wachtwoorden worden niet opgeslagen door deze wachtwoord generator.
  • De genetrator is snel en handig te gebruiken, en bovendien is deze service altijd beschikbaar en gratis.
  • Klik op 'Maak Wachtwoord', en het wachtwoord wordt gegenereerd.

Wachtwoord Generator

Gebruik hoofdletters (ABCDEFGH...XYZ)
Gebruik kleine letters (abcdefgh...xyz)
Gebruik cijfers (0123456789)
Gebruik special karakters (~!@#$%^&*()-_=+{}[];:,.<>?/)
Lengte van het wachtwoord